Medlemmer
Lars Kühler
Niels Kjempff
Carsten Boisen
Thomas Pedersen
Ejner Asmussen
Kim Asmussen
Vivi Asmussen
Kurt Hansen
Sjønne Hansen
Flemming Johannsen
Kaj Jørgensen
Vibeke Kjempff
Kalle Kolbeck
Lise Kolbeck
Olaf Krag
Christian Kühler
Jan Nissen
Leif Nissen
Thomas L. Sørensen
Christine Thomsen
Klavs Winther